Niemiecki artysta

Leopold Franz Kowalski | Malarz gatunku

Léopold Franz Kowalski (1856-1931) był urodzonym we Francji niemieckim malarzem ** znanym z płócien przedstawiających sceny rodzajowe, postacie i krajobrazy. Kowalsky był uczniem Jeana Pillarda i Henri Lehmanna w Ecole des Beaux-Arts de Paris. Wystawiał regularnie w Paryżu od 1881 r. W Salon des Artistes Français.

Czytaj Więcej