Koreański artysta

Joo Seok Ju [Joseokju] Impresjonistyczny malarz figuratywny

Joo Seok Ju, si firma Joseokju, è un pittore Coreano, przeżyj Seoul da quando aveva 12 anni. Dipinge ad olio ed è ispirato dai principi di base adottati dai grandi impresjoniści. Joo Seok Ju, znaki Joseokju, to koreański artysta, który mieszka w Seulu od 12 roku życia. Maluje oleje i inspiruje się podstawowymi zasadami przyjętymi przez wielkich impresjonistów.

Czytaj Więcej