Peruwiański artysta

Victor Crisostomo Gomez ~ Soul of the Forest

Całkowicie samouk, peruwiański malarz Victor Crisostomo Podejście Gomeza do sztuki polega na przedstawianiu emocji poprzez intensywny kolor oraz na przedstawieniu mężczyzn, kobiet i dzieci w jego portretach z miękką, niemal podobną do snu jakością. W rezultacie każdy obraz staje się piękną eksploracją symboliki, dziedzictwa kulturowego i tożsamości, czerpiąc z poczucia harmonii, którą stara się zaszczepić w każdym płótnie.

Czytaj Więcej