Sztuka secesyjna

Hans Baluschek ~ The Berlin Secession

Hans Baluschek (1870-1935) był niemieckim malarzem, grafikiem i pisarzem. Baluschek był wybitnym przedstawicielem niemieckiego realizmu krytycznego i jako taki starał się przedstawiać życie zwykłych ludzi z żywą szczerością. Jego obrazy koncentrowały się na klasie robotniczej Berlina. Należał do berlińskiego ruchu secesyjnego, grupy artystów zainteresowanych współczesnym rozwojem sztuki.

Czytaj Więcej